ขอเพิ่มชื่อคนโกงอีกชื่อ ไม่ส่งของ anuwat kancha - Console Thai | ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เครื่อง, เกม Playstation, Xbox, Nintendo Switch มือสอง
ขอเพิ่มชื่อคนโกงอีกชื่อ ไม่ส่งของ anuwat kancha

Usagipon

เด็กใหม่
สมาชิกใหม่
0471852569 ธ.กรุงศรี anuwat kancha ระวังไว้ด้วยนะครับ
 

sc-074

สมาชิกระดับสูง
สมาชิกคุณภาพ
ความผิดฐานฉ้อโกง:
- มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไป ซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามหรือ ทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- มาตรา 14(1) ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
 

bielek

เด็กใหม่
สมาชิกใหม่
ความผิดฐานฉ้อโกง:
- มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไป ซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามหรือ ทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- มาตรา 14(1) ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
มีเบอร์อีกครครับ
0954929141 ส่งผิดของเสียหายไม่รับคืน
เลขบัญชี 0441542992 กสิกรไทย ชื่อ กรณ์ทิพย์ อึ้งแสงภากรณ์
เลขบัญชี 4150080564 ไทยพาณิชย์ คนเดียวกัน
เลขบัญชี 8657300680 บัวหลวง คนเดียวกัน
เลขบัญชี 6705310847 กรุงไทย คนเดียวกัน
 

sc-074

สมาชิกระดับสูง
สมาชิกคุณภาพ
มีเบอร์อีกครครับ
0954929141 ส่งผิดของเสียหายไม่รับคืน
เลขบัญชี 0441542992 กสิกรไทย ชื่อ กรณ์ทิพย์ อึ้งแสงภากรณ์
เลขบัญชี 4150080564 ไทยพาณิชย์ คนเดียวกัน
เลขบัญชี 8657300680 บัวหลวง คนเดียวกัน
เลขบัญชี 6705310847 กรุงไทย คนเดียวกัน
- ไม่มีแล้วครับ
 

กรุณาปิด AdBlock สำหรับเว็บไซต์ ConsoleThai.com

รายได้เดียวของเว็บไซต์เราคือโฆษณา ถ้าคุณบล๊อค = เราไม่มีรายได้ใดๆ

ขอบคุณที่เข้าใจครับ :D