ไอ สิรีธร ถัดสีทัย โกง - Console Thai | ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เครื่อง, เกม Playstation, Xbox, Nintendo Switch มือสอง

ไอ สิรีธร ถัดสีทัย โกง

ิbrookza1

เด็กใหม่
สมาชิกใหม่
ข้อความ
3
คะแนน Like
0
สิรีธร ถัดสีทัย มันโกงผมไป 1590 บาท แผ่น Horizon Forbidden West มันบล็อค line หนี
 

ไฟล์ที่แนบ

sc-074

ผู้ดูแล
ทีมงาน
Moderator
ข้อความ
1,131
คะแนน Like
289
ที่อยู่
190/28 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
123665

ความผิดฐานฉ้อโกง
123665

มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไป ซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามหรือ ทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
123665

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
123665

มาตรา 14(1) ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
123665
 

sc-074

ผู้ดูแล
ทีมงาน
Moderator
ข้อความ
1,131
คะแนน Like
289
ที่อยู่
190/28 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
123666

ข้อแนะนำในการแจ้งความ
123666

1. เตรียมเอกสาร เช่น บทสนทนาระหว่างผู้ซื้อ/ผู้ขาย หลักฐานการโอนเงิน (ปริ้นลงกระดาษ A4) เป็นต้น
2. แจ้งให้ตรงกับสถานีตำรวจที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่อย่างนั้นจะดำเนินคดีไม่ได้ (รับแจ้ง/บันทึกประจำวัน)
3. สถานีตำรวจบางแห่งต้องเสียค่าใช้จ่ายใบแจ้งความประมาณ 20 บาท (บางแห่งฟรี)
4. แจ้งความแล้วสถานีตำรวจที่รับผิดชอบจะดำเนินการเอง
5. หากต้องการขึ้นศาล (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สามารถทำได้ เพียงแจ้งกับสถานีตำรวจที่รับผิดชอบโดยตรง
6. กฎหมาย 2 มาตรา ดังกล่าวข้างต้น บังคับใช้แล้ว หากต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต้องขึ้นศาลเท่านั้น

123666